Názor jednoho z mých klientů

Československá obchodní banka

S Ing. Janem Sádovským spolupracuje naše oddělení již od roku 2004. Oslovili jsme ho na základě jeho zkušeností s programováním aplikací i znalostí databází, zejména datových skladů. Jeho úkolem bylo vytvořit software, který by řídil a monitoroval přenos dat z produkčních databází do centrálního datového skladu. Tento úkol zvládl výborně, důkazem čehož je naše nepřetržitá spolupráce dodnes. Postupem času se naše potřeby mění a stále pro nás připravuje nové verzi aplikace. Neméně důležité jsou pro nás jeho rychlé reakce při podpoře software v každodenním náročném provozu. Bezchybný provoz aplikace je pro naše oddělení i celou banku naprosto klíčový.
Na panu Sádovském si ceníme zejména jeho všestrannosti a rychlosti, se kterou na našich požadavcích pracuje. Často naše připomínky v průběhu ladění aplikace zpracuje již průběhu několika hodin, což je u tak rozsáhlého software úctyhodný výkon. Spolupráci s ním bych každému doporučil, vždy splní, co slíbí.
Ing. Miroslav Křenek
Specialista MIS
Československá obchodní banka