PC aplikace

PC aplikace se instaluje přímo na klientský počítač, na rozdíl od webové aplikace. V programátorském žargonu se jí někdy také říká tlustý klient, nebo přímo „tlusťoch“, protože ke své práci využívá prostředky počítače či serveru na, kterém běží.

Vývoj software v podobě pc aplikace má tyto:

výhody

  • Může využívat prostředků počítače, na kterém je nainstalován. Bez problémů přistupuje na disk, může pracovat se soubory na pozadí. Může využívat hardwarového výkonu jen pro sebe.
  • Funguje, i když nejste připojeni k internetu.
  • Obvykle má lepší zobrazovací možnosti. V poslední době je tento argument již trochu na pozadí s využíváním technologií AJAX u webových aplikací. Platí tak hlavně pro vývoj aplikace.

a nevýhody

  • Nemusí vždy fungovat správně. Jelikož běží na počítači hostitele, může mít problémy s konkrétní konfigurací počítače. Taky bohužel obvykle platí co instalace, to originál. Při vývoji je mnohem náročnější správné odladění aplikace.
  • Nutnost výměny dat s centrální databází. Pokud jde o software, který sdílí data s jinými uživateli, je nutné si tato data nějak předávat. Obvykle se tak děje přes serverovou aplikaci, která uchovává data z jednotlivých klientských aplikací. Ta ji také uchovává ve své databázi.
  • Problematický upgrade. V každé aplikaci se často najdou chyby, máme-li štěstí a šikovného programátora, tak v sestupné tendenci. Každou chybu, kterou programátor opraví musí promítnout do každé nainstalované aplikace. Někdy to znamená přeinstalaci, jindy si aplikace sama ověřuje zda existuje její novější verze a tu si pak stáhne. Z hlediska pracnosti vývoje to však složitější s vlivem na cenu takto psaného software na zakázku.