Analýza procesů

Analýza procesů je základ kvalitně napsaného software na zakázku a pro úspěch tvorby programu je naprosto klíčová.

Jak taková analýza probíhá?

Zkuste se vžít do role jednoho z mých klientů, jehož předmětem činnosti je likvidace pojistných událostí. Potřebujete software, který by vám práci usnadnil. Co by měl umět? Těžko říct. Na takovou otázku se nedá odpovědět, aniž byste si neujasnili jaké firemní procesy má řešit? Pojďme si společně zkusit tyto procesy zmapovat.

 1. Je-li vám nahlášena škodní událost je nejprve potřeba sepsat, co a kde se stalo.
 2. Následně se podíváte do „terénu“ a zjistíte rozsah škody.
 3. Budete muset ohodnotit cenu majetku který byl poškozen.
 4. Pojišťovně, která bude škodu platit, musíte předat podklady. Nebude asi stačit poslat e-mail, budete muset data poslat v přesném formátu, řekněme XML.
 5. Ke každé škodě by jste potřeboval přiložit dokumenty. Fotky z místa nehody, odhady znalců, listiny vlastnictví, kupní smlouvy.
 6. Na likvidaci škody se bude podílet několik vašich pracovníků a někteří z nich jsou externisté, kteří by vám neměli vidět „pod poličku“.

Pro ilustraci to bude stačit. Nyní je již snadnější říci, co by měl software na zakázku umět.

 • Bude obsahovat formulář pro zápis škodní události. Formulář bude možné vyplnit na začátku celého procesu a v průběhu šetření se k němu budete vracet.software na zakázku - formulář
 • Zjištěné údaje bude muset schválit vedoucí likvidátor dříve, než se data odešlou do pojišťovny. Bez tohoto souhlasu nebude možné data odeslat.
 • Software bude mít rozdílnou funkčnost pro různá uživatelská práva. Administrátor uvidí vše, likvidátoři jen své škody, externí spolupracovníci uvidí jen události pojišťoven pro které mají oprávnění. Tato práva bude nutné vytvářet i přidělovat.software na zakázku - přiřazení práv
 • Program bude ve formě webové aplikace, protože do ní budou přistupovat vaši externí pracovníci z internetu.
 • Kromě zadávacího formuláře bude mít webová aplikace tabulku se všemi zpracovávanými pojistnými událostmi, které bude možné třídit a filtrovat podle času, stavu rozpracovanosti, jména pojišťovny nebo jména likvidátora. Opět platí, že všichni neuvidí všechno, ale jen ty části programu, na která mají nastavena uživatelská práva.software na zakázku - filtr
 • Každou událost je možné upravit, vytisknout a exportovat v různých formátech.
 • Ke každé události je možné přiložit dokumenty a fotografie. Je možné definovat jaké formáty bude aplikace akceptovat (jpg, doc, pdf, …)
  software na zakázku - dokumenty
 • Program bude umět vytvořit hlášení pojistné události v připravené šabloně.software na zakázku - šablona

Nyní již máme velice přesnou definici požadavků, které musí každý proces tvorby programu na zakázku obsahovat.

Potíž je ale v tom, že všechny své požadavky na software si málokdy definujete najednou. Obvykle si je uvědomíte až časem, během používání aplikace.  Zjistíte, že potřebujete další filtr na třídění, novou šablonu, nebo budete chtít aby vám software poslal e-mail při každé změně stavu škodní události. Výhodou vývoje software na zakázku je možnost postupného rozšiřování čeho si řeknete a kdy budete chtít.