Blog Archives

Silverlight – Otevření obrázku do WriteableBitmap

Pokud potřebujete otevřít obrázek v prostředí Silverlight do WriteableBitmap můžete použít následují kód: StreamResourceInfo sri = Application.GetResourceStream(new Uri(„/NazevSilverlightProjektu;component/Images/06072011306.jpg“, UriKind.Relative)); BitmapImage src = new BitmapImage(); src.SetSource(sri.Stream); WriteableBitmap wb = new WriteableBitmap(src); Obrázek bude přitom uložen v ..\NazevSilverlightProjektu\NazevSilverlightProjektu\Images\ Timto způsobem otevřete stream

Posted in Nezařazené